GPS智能导航仪X-13

◆ 互联移动货车地图为您一网打尽!

◆ 误闯货车禁行区域!

◆ 路桥限高,限重!  

◆ 轮胎修理,汽车修理!

◆ 加水点、超限检测!  

◆7寸高清触摸显示屏,支持雷达测速,3D实景导航!

◆ 互联移动货车地图为您一网打尽!